Tradueix

diumenge, 19 de gener del 2014

Reticle endoplasmàtic llis (REL)

El reticle endoplasmàtic és un sistema membranós compost per una xarxa de sàculs aplanats (cisternes), sàculs globosos (vesícules) i túbuls sinuosos, que s'esténper tot el citoplasmai que comunica amb un espai intern que rep el nom de llumen.

RETICLE ENDOPLASMÀTIC LLIS (REL)

                Microscopi electrònic de transmissió; Microscopi electrònic de restreig; Microscopi òptic 

El reticle endoplasmàtic llis està constituït per una xarxa de túbuls, units al reticle endoplasmàtic rugòs. La seva membrana presenta una gran quantitat d'enzims, l'activitat principal dels quals és la síntesi de lípids.

El REL es molt escàs, menys als casos següents on està molt desenvolupat:

  • Cèl·lules musculars estriades, on constitueix el reticle sacroplasmàtic.
  • Cèl·lules intersticials dels ovaris i dels testicles a causa de la gran quantitat d'esteroidesque s'hi sintetitzen.
  • Hepatòcits, on intervenen en la producció de partícules lipoproteiques.
Les seves funcions principals són:
  • Sintesi de la majoria dels lípids que formen les membranes (fosfolípids, glicolípids, colesterol...)
  • Magatzem dels lípids.
  • Transport de lípids a altres orgànuls mitjançant vesícules.
  • Participa en el procés de desintoxicació (capacitat de transformar substàncies tòxiques en productes menys tòxics)
  • Intervé en algunes respostes específiques de la cèl·lula, comla contracció muscular.