Tradueix

dilluns, 3 de juny de 2013

Convergència entre litosfera oceànica i continental


 Les zones de convergència entre la litosfera oceànica i la continental es caracteritzen per:
  • La placa subduent s'enfonsa amb un angle menor en el mantell sublitosfèric.
  • El magnetisme origina vulcanisme i també produeix la intrusió de roques granítiques en l'escorça continental.
  • Es sol produir una obducció (procés en el qual la placa subduent arrosega un arc d'illes o altres relleus oceànics fent que s'arranquin fragments de la litosfera oceànica (ofiolites) que queden encavalcats sobre la litosfera continenetal).
  •  A causa de la pressió que exerceix la placa subduent:
    • Es desenvolupa un prisma d'acreció sobre l'escorça oceànica. Aquest prisma té els materials fortament comprimits i plegats prop de la placa continental.
    • La sismicitat és molt elevada.
    • Es produeix un engruiximent de la placa continental, que origina un orogen (cadena de muntanyes).